http://udcntt.ftu.edu.vn/TRA CỨU KẾT QUẢ THI "ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN"

Tra cứu kết quả thi "Ứng dụng CNTT cơ bản" - CMND/Thẻ căn cướcTRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ "ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN"

Tra cứu thông tin chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" - Số vào sổ cấp chứng chỉTRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN EMAIL K59

Tra cứu thông tin tài khoản Email K59