www.ftu.edu.vnTRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Tra cứu tài khoản MS O365 Cán bộ, Giảng viên theo họ tên và số điện thoại

Hỗ trợ kỹ thuật Cán bộ, Giảng viên về Email

Hỗ trợ kỹ thuật Cán bộ, Giảng viên về tài khoản MS O365

TRA CỨU THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN

Tra cứu tài khoản MS O365 Sinh viên theo Mã sinh viên

Tra cứu Email theo Mã Sinh viên

Hỗ trợ kỹ thuật cho Sinh viên về Email

Hỗ trợ kỹ thuật cho Sinh viên về tài khoản MS O365

LƯU Ý: TÀI KHOẢN EMAIL VÀ MS O365 LÀ HAI TÀI KHOẢN KHÁC NHAU